Algemene voorwaarden

 1. Boekingen
  Smûk B.V. neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar.
  Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren.
 2. Boekingen van groepen
  Er kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding van een groep,
  terwijl doel en omvang van de groep er in bepaalde gevallen toe kan leiden dat een groep niet geaccepteerd wordt.
 3. Betalingsvoorwaarden
  Bij reservering brengen wij een aanbetaling van 30% in rekening.
  De aanbetaling moet binnen 24 uur voldaan zijn, daarna is de boeking pas definitief.
  Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een boeking, die niet binnen deze 24 uur betaald is.
  Heeft u een reservering gemaakt bij een derde partij, neemt u dan rechtstreeks contact op voor de voorwaarden en afhandeling.Het restant van het boekingsbedrag moet 6 weken voor aankomst worden voldaan.

  Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de gefactureerde bedragen, sturen wij een betalingsherinnering.

  Wanneer het bedrag binnen 7 dagen na het sturen van de betalingsherinnering nog niet in ons bezit is, sturen wij een (laatste) betalingsherinnering (aanmaning).

  Wanneer het bedrag binnen 7 dagen na het sturen van de laatste betalingsherinnering (aanmaning) nog niet in ons bezit is, ontbinden wij eenzijdig de overeenkomst en zullen wij daar de gast van op de hoogte stellen. Er wordt op dat moment een ontbindingsvergoeding ingehouden van 30% van de totale reissom (gelijk aan de aanbetaling), zodat wij zo min mogelijk schade ondervinden van de geannuleerde boeking.

  Heeft u een reservering gemaakt bij een derde partij, neemt u dan rechtstreeks contact op voor de voorwaarden en afhandeling.

 1. Annuleringsvoorwaarden
  Een annulering nemen wij alleen per e-mail in behandeling.
  – Bij annulering binnen 24 uur na boeken heb je recht op volledige restitutie van het boekingsbedrag.
  – Bij annulering tot de 42e dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de reissom.
  – Bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28e dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de reissom.
  – Bij annulering vanaf de 28e dag tot de 8e dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 75% van de reissom.
  – Bij annulering binnen 7 dagen voor de aankomst dag of later bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.
  Voor de annuleringsvoorwaarden geldt de aankomst dag, zoals deze genoemd staat in de reserveringsbevestiging.
  Heeft u een reservering gemaakt bij een derde partij, neemt u dan rechtstreeks contact op voor de voorwaarden en afhandeling.

In het geval van een Covid-19 besmetting in het reisgezelschap:
Neem voor aankomst contact met ons op m.b.t. jouw boeking.
In het geval van een besmetting in het reisgezelschap kun je jouw boeking wijzigen naar een later moment, tot maximaal 18 maanden na de originele aankomstdatum.

In het geval dat je wilt omboeken naar een duurdere of goedkopere periode is het prijsverschil van toepassing en wordt het verblijf opnieuw berekend.
Een officiële positieve PCR-test is nodig ter bewijs om gebruik te kunnen maken van deze extra voorwaarde.

 1. Aansprakelijkheid
  Het gebruik van de accommodatie en de faciliteiten bij Smûk B.V. is geheel voor eigen risico van de huurder en gebruikers.
  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:
  – diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf op onze boerderij;
  – het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen, of storingen in nutsvoorzieningen
  – voor wat betreft Covid-19 geldt meer specifiek dat iedereen hier diens eigen verantwoordelijkheid in draagt en dat eventuele gevolgen die Covid-19 kan hebben voor diens eigen rekening komen.

De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen  mede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.

Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend, zie ook huisregels.

 1. Huisregels Smûk Recreatie

 • Aankomsttijd 15.30 en vertrektijd 10.30 uur
 • Aankomsttijd met eigen kampeermiddel 14:00 en vertrektijd 11:00
 • Auto’s parkeren op de parkeerplaats
 • Roken is verboden in alle accommodaties en binnenruimtes
 • Het is niet toegestaan verdovende middelen te bezitten en/of te gebruiken
 • Het is verplicht om toezicht te houden op kinderen < 12 jaar
 • Rusttijden zijn tussen 22.00 uur en 07:00 uur
 • Geluidsapparatuur is op de boerderij niet toegestaan, ook niet buiten de rusttijden
 • Bezoek is toegestaan, bij meer dan 2 bezoekers is dit alleen in overleg mogelijk
 • Feestjes of bijv. verjaardagen zijn alleen in overleg mogelijk i.v.m. eventueel overlast voor onze andere gasten.

Bij vertrek verwachten we dat je alles netjes en schoon achterlaat:

 • Het bedlinnen afhalen (+ handdoeken & keukenlinnen) en in de daarvoor bestemde waszak te doen
 • koelkast leeghalen 
 • De afwas schoon en droog op te ruimen
 • Vuilnis (gescheiden) naar de afvalplek te brengen
 • De vloer aan te vegen

Alles wat niet in de accommodatie aanwezig was, weer terug te brengen naar de winkel, koffiehoek of buitenkeuken 

Bij overtreding van de huisregels en het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers van de Smûk kunnen wij toegang tot het terrein ontzeggen zonder mogelijkheden tot restitutie.

 1. Klachten
  Ondanks alle zorg van onze medewerkers kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft.
  Deze klacht dient u ter plaatse bekend te maken zodat wij er alles aan kunnen doen om dit op te kunnen lossen.

Privacyverklaring

Wij vinden de privacy van onze gasten essentieel. Uw persoonsgegevens behandelen wij daarom met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

Contactgegevens:
Smûk B.V.
Krompad 11, 8539 RN Echtenerbrug
+31(0) 0623454757
G. Diever en S.C. Diever-de Haan zijn de eigenaren van Smûk B.V en zijn te bereiken via info@smuk.nl of op bovenstaande telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Smûk B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smuk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Smûk B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Smûk B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Smûk B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smûk B.V.)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Smûk B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Smûk B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Smûk B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Smûk B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee
Analytische / tracking cookies
Google Analytics
Advertenties
Google AdWords
Facebook Pixel
Social Media
Facebook
LinkedIn

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@smuk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Smûk B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Smûk B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Smûk B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@smuk.nl

Tot slot
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
De privacyverklaring en het cookiebeleid kunnen worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen op deze pagina aangeven. We raden u aan deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring en ons cookiebeleid op de hoogte bent.