Algemene Voorwaarden

Betaling
Bij reservering dient de aanbetaling van 20% te worden voldaan
6 weken voor aankomst de gehele reissom

Annuleringen
Een annulering nemen wij alleen per e-mail in behandeling.
Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt;
– Bij annulering meer dan 30 dagen voor aankomst 0%
– Bij annulering binnen 30 dagen en 8 dagen voor aankomst 75%
– Bij annulering binnen 7 dagen voor aankomst 100%
Heeft u een reservering gemaakt bij een derde partij, neemt u dan direct contact op voor de voorwaardes en afhandeling.

Wijzigen
Als wij uw vakantie niet meer kunnen aanbieden op last van gestelde maatregelen door veiligheidsregio, wordt u hierover door ons geïnformeerd. Wij nemen dan per email contact met u op. U heeft in dat geval recht op een voucher of omboeking.

Aansprakelijkheid
De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor storingen in nutsvoorzieningen. Wel zijn hij er al het mogelijke aan doen om storingen te voorkomen.
Bij niet juist gebruik en niet juist achterlaten van een accommodatie kunnen aanvullende kosten worden doorberekend.

Klachten
Ondanks alle zorg van onze medewerkers kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse bekend te maken zodat wij deze kunnen oplossen naar tevredenheid.

 

Huisregels SMUK Recreatie

 • Aankomsttijd 15.30 uur en vertrektijd 10.30 uur
 • De auto’s parkeren op de parkeerplaats
 • Huisdieren niet toegestaan
 • Roken verboden in de verblijven en binnenruimtes
 • Verdovende middelen te bezitten en gebruiken zijn verboden
 • Bij vertrek verwachten we dat je alles netjes en schoon achterlaat
 • Bedden graag afhalen
 • Vuilnis in de bestemde containers
 • Is de afwas gedaan
 • De spullen weer op zijn plek
 • Koelkast leeghalen
 • Check goed of je alle spullen mee hebt en snoertjes… Mocht je achteraf iets vergeten wat wij kunnen opsturen, rekenen wij 15 euro per pakket.
 • Het is verplicht kleine kinderen 0-4 jaar op het terrein te begeleiden
 • Stilte na 22.00 uur en na deze tijd is het gebruik van geluidsapparatuur niet toegestaan. Ook overdag is het maken van overlast niet toegestaan.

In geval van nood en brand onmiddellijk 112 bellen en ons waarschuwen!

Bij overtreding van de huisregels en het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers is SMUK Recreatie bevoegd kosten in rekening te brengen. In ernstige gevallen mogen onze medewerkers u de toegang tot het terrein ontzeggen.

Privacyverklaring

Wij vinden de privacy van onze gasten essentieel. Uw persoonsgegevens behandelen wij daarom met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

Contactgegevens:
Smûkrecreatie
Krompad 11, 8539 RN Echtenerbrug
+31(0) 0623454757
G. Diever en S.C. Diever-de Haan zijn de eigenaren van Smûkrecreatie en zijn te bereiken via info@smukrecreatie.nl of op bovenstaande telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Smûkrecreatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smukrecreatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Smûkrecreatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Smûkrecreatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Smûkrecreatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van smukrecreatie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Smûkrecreatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Smûkrecreatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Smûkrecreatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Smûkrecreatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee
Analytische / tracking cookies
Google Analytics
Advertenties
Google AdWords
Facebook Pixel
Social Media
Facebook
LinkedIn

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@smukrecreatie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Smûkrecreatie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Smukrecreatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
smûkrecreatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@smukrecreatie.nl

Tot slot
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
De privacyverklaring en het cookiebeleid kunnen worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen op deze pagina aangeven. We raden u aan deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring en ons cookiebeleid op de hoogte bent.